ติดอาวุธให้แมลงสาบเป็นๆ ด้วยโซลาร์เซลล์ รีโมทคอนโทรล

ทีมงานระดับนานาชาติที่นำโดยนักวิจัยจาก RIKEN Cluster for Pioneering Research (CPR) ได้ออกแบบระบบสำหรับการสร้างแมลงสาบไซบอร์กที่ควบคุมจากระยะไกล พร้อมกับโมดูลควบคุมไร้สายขนาดเล็กที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้ซึ่งติดอยู่กับเซลล์แสงอาทิตย์ 5 กันยายน 2565 ริเคน แม้จะมีอุปกรณ์ช่าง แต่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บางเฉียบและวัสดุที่ยืดหยุ่นช่วยให้แมลงเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระ ความสำเร็จเหล่านี้ซึ่งรายงานในวารสารวิทยาศาสตร์ npj Flexible Electronics เมื่อวันที่ 5...