พ่อของคิริใน ‘Avatar: The Way of Water’ คือใคร?

มีการทดสอบความเป็นพ่อใน Pandora หรือไม่? เราพบกับความลึกลับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของAvatar: The Way of Waterไม่ถึงห้านาทีในภาพยนตร์ ความลึกลับนั้นคือ Kiri (Sigourney Weaver) เด็ก Na’vi ซึ่งเป็นลูกสาวของนักวิทยาศาสตร์ Grace (เช่น Weaver) จากAvatarแรก “แต่เดี๋ยวก่อน” คุณอาจถาม “เกรซไม่ได้ตายในภาคแรกเหรอ...