ขับเคลื่อนโดย Harry Styles และ Kid Laroi, Columbia Records ได้รับเลือกให้เป็นค่ายเพลงอันดับ 1 สำหรับการออกอากาศโดย MediaBase

MediaBase ผู้ตรวจสอบการออกอากาศทางวิทยุประกาศว่า Columbia Records เป็นค่ายเพลงอันดับ 1 สำหรับส่วนแบ่งชาร์ตการออกอากาศโดยรวมในปี 2565 บริษัทที่ Sony Music เป็นเจ้าของถือหุ้น 15.3 เพิ่มขึ้น 31% จาก 11.7 ในปีที่แล้ว นับเป็นการเติบโตของส่วนแบ่งชาร์ตที่ยิ่งใหญ่ที่สุด สำหรับค่ายเพลงใด...